Pan Staszek

Pan Staszek wieczorem wszedł do sklepu. Kupił ćwiartkę wódki i bilet 45 minutowy. Samotna i melancholijna podróż do domu. Na przystanku kontrolerzy opowiadali sobie kawały… o kontrolerach.